A világszínvonalú
szakértelem találkozóhelye


Innováció 2014

HOMATECH-W Process, az egyetlen valós hőbontáson alapuló hulladékhasznosítási rendszer

OT INDUSTRIES  – DRON Industries s.r.o. együttműködés

Az OT INDUSTRIES (régi nevén Olajterv Csoport) komplex energiaipari megoldásokat nyújtó EPC fókuszú vállalatcsoport. Közel 2500 fős szakember gárdával és több mint 70 éves tapasztalattal meghatározó szereplője a közép-kelet-európai gáz-, olaj- és vegyiparnak, valamint az energiaipari szektornak. Fő profilja az EPC (Engineering, Procurement, Construction) integrált fővállalkozói projektmegvalósítás, de tervezési, kivitelezési és gyártási szolgáltatásai önállóan, ún. együzletágas projektek keretében is igénybe vehetőek.

Az OT INDUSTRIES, az elmúlt időszakban nagyfokú vállalati struktúra átszervezésen, valamint tevékenységek közötti racionalizáláson ment keresztül, mely által egy hatékonyabb és a hazai és nemzetközi piaci igényeknek megfelelő szélesebb körű szolgáltatást tud biztosítani.

Ezen struktúraváltást figyelembe véve a DRON Industries s.r.o.-val elindult együttműködést már azon szemlélet mellett került megkötésre, hogy az OT INDUSTRIES-ben rendelkezésre álló szellemi és műszaki háttérrel felvállalja innovatív technológiák képviseletét, és biztosítja az ehhez szükséges értékesítési, tervezési, projektmenedzsment, valamint gyártási tudást és kapacitást.

A Homatech-W Process technológia

A hulladék begyűjtése és kezelése során kinyert szén-hidrogén alapú hulladékfrakció gumi, könnyű műanyag hulladék-frakció) anyagában  történő hasznosítása világszerte problémát jelent. Kihívás a fenntarthatósági követelményeknek történő megfelelés, a környezeti terhelések minimalizálása és a keletkező végtermékek felhasználhatósága.

Szénhidrogén alapú hulladékfrakciók hasznosítására eddig olyan eljárások voltak ismertek, melyek csak jelentős környezeti terheléssel képesek a hulladékokat hasznosítani. Az eljárás végeredményeként közvetlen energiát (hő-, villamos energia) termelnek, amely nem felel meg a fenntarthatósági kritériumoknak. Itt alapvető követelmény, hogy a környezetbarát technológia által végzett hasznosítási eljárás során olyan termékek keletkezzenek a hulladékokból, melyek különböző iparágak számára, valamint azok termeléséhez is értékes alapanyagot szolgáltassanak egyéb termékek előállítása érdekében.

Ezekre a kihívásokra világszerte jelenleg egyetlen technológia nyújt megoldást, a HOMATECH-W technológiai eljáráson alapuló innovatív hulladékhasznosítási rendszer. Ez egy olyan technológiai eszköz, mely a használt gumiabroncsot és a szén-hidrogén alapú hulladékokat dolgozza fel és alakítja át alternatív energiahordozóvá. A technológia sikerességét Szlovákiában, Dunaszerdahelyen, a DRON Industries telephelyén  5 éve folyamatosan működő üzem tapasztalatai, eredményei bizonyítják.

A technológia általános leírása

A hulladékokat feldolgozó HOMATECH-W technológia egy teljesen oxigénmentes környezetben, folyamatos kémiai hasznosításon alapuló depolimerizációs eljárás. Ebben az anyag átalakulása alacsony hőmérsékleten, zárt rendszeren belül, levegőtől hermetikusan elzárt környezetben játszódik le (nincs égési folyamat).  A készülék belsejében atmoszférikus nyomású feltételek mellett, a szénhidrogén alapú hulladék megolvad, majd forr.  A láncokból leszakadó szénatomok kiválnak a struktúrából, így az szétbomlik. Megtörténik a láncok és kötések törése, leépülése (krakkolás) – ez a polimer degradáció. A krakkolás következtében keletkezett gázok desztillálásának eredményeként alternatív energiahordozókat kapunk. 

Homatech-w technológia

NEM pirolízises eljárás! Technológiaként megfelel a BAT (Best Available Technology - legjobb elérhető technológia) minősítés követelményeinek. 

Egyediség

A HOMATECH-W eljárás eddigi eredményeinek, valamint az abból kikerülő termékeknek köszönhetően kijelenthetjük, hogy a világon az első – és a jelenlegi információk ismeretében az egyetlen – hulladék alapú energiahordozó-előállító rendszer, mely megfelel az EU összes követelményének, és az általa gyártott olajtermék kétszeres szorzóval elszámolható lesz a RED (Renewable Energy Directive - Megújuló Energia Direktíva) szabályozás alatt üzemanyag komponensként!

Folyamatosan működő termelő üzem

Az eljárás alkalmas ipari és kommunális szénhidrogén alapú hulladékfrakciókból olyan alapanyagok, megújuló energiahordozók előállítására, melyek:
  • más módszerekkel nem kezelhetők vagy
  •  a környezetre nézve csak jelentős terheléssel kezelhetők

Termékek/alapanyagok

  • DRON Megújuló Olaj (DRO): fűtőolajszabvány közeli minőségi paraméterek
  • DRON Ipari Szén (DICA): magas fűtőérték (33 MJ), magas széntartalom (>86%), a piac elvárásainak, tüzelőanyag minőség- és termék alapanyag követelményeknek megfelel
  • DRON Ipari Gáz (DIG): magas energiatartalmának köszönhetően a hasznosító üzem teljes energiaellátását biztosítani tudja
  • DRON Acél Drót (DSW): alacsony szennyezettsége miatt (<2%) kiváló kohászati másodnyersanyag

ISCC megfelelés

ISCC

A HOMATECH-W eljárás jelenleg már megfelel az ISCC International
Sustainability and Carbon Certification - Nemzetközi Fenntarthatósági
és Szén-dioxid-kibocsátási Tanúsítvány) előírásainak mint fűtőolaj, és a jelenlegi RED szabályozás értelmében meg fog felelni üzemanyag komponensként is. A hulladékhasznosítási tevékenység során, az ebben a rendszerben gyártott termékek hivatalosan is megújulónak minősülnek.

End of Waste (EoW) státusz

Az ISCC minősítő eljárásnak köszönhetően kijelenthetjük, hogy HOMATECH-W eljáráson alapuló hasznosítási rendszer esetében alkalmazhatjuk a „Hulladékstátusz vége” fogalmát, hiszen a minősítő rendszer eljárásához tartozó kritériumrendszer teljes mértékben megegyezik az EoW követelményrendszerével. Az EoW alkalmazásával együtt az eljárásból származó alapanyagokat jogszabályi előírások is termékként ismerik el.  

ELŐNYÖK

Környezeti előnyök

A technológia hatásának mérései azt mutatják, hogy a rendszer károsanyag-kibocsátása semmilyen komponensben nem éri el az előírt, károsító anyagokra vonatkozó határértékeket. Az alkalmazott eljárás, a berendezés, megfelel minden környezetvédelmi követelménynek, legyen az akár levegőszennyezés, vízszennyezés, talaj- vagy talajvízszennyezés, vagy zajszint.
Az ISCC minősítő eljárásnak köszönhetően bizonyosságot nyert és hitelesítésre került a HOMATECH-W eljárás GHG (Green House Gas - üvegházhatást
okozó gázok) megtakarítása, mely átlagosan 63%. Ez az ismert eljárások tekintetében az egyik legnagyobb megtakarítási értéket jelenti.

környezeti előnyök

Gazdasági előnyök

Az eljárás során a hulladékokban található szén-hidrogén kerül újrahasznosításra, és ezáltal a használt gumiabroncsok, valamint a kommunális hulladékok könnyű frakciója a jövőben alternatív energiaforrássá válik. Az előállított termék tárolható és szállítható energiahordozó (szénhidrogén-keverék), ami petrolkémiai alapanyagként is használható, ezért piaci értékesítése hosszú távon biztosított.

A termékek megújuló jellege, jogszabályi megfelelése

A RED (2009/28/EC) szabályozásban a HOMATECH-W technológiával előállított alternatív olaj nevesítésre kerülhet a megújuló energiahordozókon belül és üzemanyag komponensként elszámolható lesz.  Az Európai Unió Megújuló Energiákról szóló direktívájának értelmében az üzemanyagok 7%-ának bio komponenst kell tartalmaznia. Ez 2019-re várhatóan 10%-ra fog növekedni.

A hulladékhasznosítási eljárásából származó termékek

  • DRON Megújuló Olaj (DRO): az ipar számos területén alkalmazható. Jellemzőit tekintve az ipari fűtőolaj (6/120) minőségéhez hasonlító termék. Alapanyagként használhatják a petrolkémiában, és desztillálást követően, mint energetikai folyadék hőtermelésre, illetve üzemanyagként dízel aggregátorok meghajtására. Tovább desztillálva, üzemanyagok EU által előírt kötelező bio komponensének kiegészítésére alkalmazható.
  • DRON Ipari Gáz (DIG): a hasznosítási folyamat gázterméke, melyet hőtermelésre és energiaellátás biztosítása érdekében alkalmazunk, közvetlenül a hasznosító üzemek területén.
  • DRON Ipari Szén (DICA): más néven aktív szén, mely finom fekete por formában keletkezik. Összetevői: 82% szén, 10% hamu és 8% víz. Felhasználása széleskörű. A DRON Ipari Szenet alapanyagként használják hőtermelésre. További feldolgozást követően szűrőberendezések összetevőjeként (szennyvíztisztítók), illetve gumikeverékek adalékaként gumiabroncsok gyártásában, valamint a festékgyártás egyik nélkülözhetetlen alapanyagaként alkalmazható. Energiatartalmát és jogszabályi megítélését figyelembe véve, hulladékbázisú anyagokhoz adagolva kiváló alternatív tüzelőanyag előállítására alkalmas.
  • DRON Acél Drót (DSW): apró vékonyszálas acéldrót, a gumiabroncsban megtalálható fémszálak, mely technológiából kilépve, esetleges tömörítést követően, a benne rejlő fémtartalom miatt értékes alapanyagként szolgál a kohászati ipar számára, kiváltva ezzel az acélgyártásban használt adalékanyagok egy részének beszerzését.
A termékek tekintetében meg kell említenünk a CO2-kvótában rejlő gazdasági lehetőségeket is, hiszen az általunk javasolt technológia alapanyagát tekintve is megújuló, illetve termékei is alternatív termékeknek, energiahordozóknak minősülnek.

A DRON olaj – további feldolgozást követően – felhasználható fűtőolaj és gépjármű üzemanyag előállítására. A DRON olaj átlagos GHG kibocsátása 203 kg CO2e/t DRON olaj. A fűtőolajjá történő tovább desztillálást követően az átlagos GHG kibocsátás-csökkenés 63%. A gépjármű üzemanyaggá történő tovább finomítást követően az átlagos GHG kibocsátás-csökkenés 66% (a leírt DRON folyamat GHG számítása megfelel az ISCC PLUS követelményeknek).

Tanúsítások, üzemi működés, garanciák

A HOMATECH-W Process eljárás az ISCC, az EU által elfogadott, független bioüzemanyag tanúsítási rendszer, szerint került auditálásra, mely garantálja a RED-nek való megfelelést és a fenntarthatóságot.

 
A technológia fejlesztője: A technológia értékesítője:
DRON Industries OT INDUSTRIES
DRON Industries s.r.o. OT INDUSTRIES