A világszínvonalú
szakértelem találkozóhelye


HOMATECH-WTM

HOMATECH-WTM technológia, az egyetlen valós hőbontáson alapuló, folyamatos működésre képes gumi hulladékhasznosítási rendszer

INNOVÁCIÓ

A tradicionális szektorok mellett a változó gazdasági kihívásokhoz alkalmazkodva az OT INDUSTRIES jelen van az ipar új területein is. A fenntarthatóság iránt elkötelezett vállalatként nagy hangsúlyt fektetünk a környezetvédelemre és az újrahasznosításra. Technológia inkubációs tevékenységünk célja, hogy felkutassuk és elemezzük azokat az új megújuló energia és környezetbarát újrahasznosítási technológiákat, amelyek EPC vállalkozásban történő megvalósítására reális esély kínálkozik. Inkubációs munkánk eddigi legjelentősebb eredménye a HOMATECH-WTM technológia.

A DRON Industries s.r.o.-val elindult együttműködésünk azon szemlélet mellett jött létre, hogy a vállalatcsoportunkban rendelkezésre álló szellemi és műszaki háttérrel felvállaljuk innovatív technológiák képviseletét, és biztosítjuk az ehhez szükséges értékesítési, tervezési, projektmenedzsment, valamint gyártási tudást és kapacitást.

A HOMATECH-WTM technológia

A hulladék begyűjtése és kezelése során kinyert szénhidrogén alapú hulladékfrakció (hulladék gumiabroncs, gyártási gumihulladék, egyéb gumi hulladékfrakció) anyagában történő hasznosítása világszerte problémát jelent. Kihívás a fenntarthatósági követelményeknek történő megfelelés, a környezeti terhelések minimalizálása és a keletkező végtermékek felhasználhatósága.
 
Szénhidrogén alapú hulladékfrakciók hasznosítására eddig olyan eljárások ismertek, melyek csak jelentős környezeti terheléssel képesek a hulladékokat hasznosítani. Az eljárás végeredményeként közvetlen energiát (hő-, villamos energia) termelnek, amely nem felel meg a fenntarthatósági kritériumoknak. Itt alapvető követelmény, hogy a környezetbarát technológia által végrehajtott hasznosítási eljárás során olyan termékek keletkezzenek a hulladékokból, amelyek különböző iparágak számára is értékes alapanyagot szolgáltatnak egyéb termékek előállítása érdekében.
 
Ezekre a kihívásokra világszerte jelenleg egyetlen technológia nyújt megoldást, a HOMATECH-WTM technológiai eljáráson alapuló innovatív hulladékhasznosítási rendszer. Ez egy olyan technológiai eszköz, amely a használt gumiabroncsot és a szénhidrogén alapú hulladékokat dolgozza fel és alakítja át alternatív energiahordozóvá. A technológia sikerességét Szlovákiában, Dunaszerdahelyen, a DRON Industries telephelyén 2009 óta folyamatosan működő üzem tapasztalatai, eredményei bizonyítják.
 
A technológia általános leírása
 
A hulladékokat feldolgozó HOMATECH-WTM technológia egy teljesen oxigénmentes környezetben, folyamatos kémiai hasznosításon alapuló depolimerizációs eljárás. Ebben az anyag átalakulása alacsony hőmérsékleten, zárt rendszeren belül, levegőtől hermetikusan elzárt környezetben játszódik le (nincs égési folyamat). 
 
A készülék belsejében atmoszférikus nyomású feltételek mellett, a szénhidrogén alapú hulladék megolvad, majd forr.  A láncokból leszakadó szénatomok kiválnak a struktúrából, így az szétbomlik. Megtörténik a láncok és kötések törése, leépülése (krakkolás) – ez a polimer degradáció. A krakkolás következtében keletkezett gázok desztillálásának eredményeként alternatív energiahordozókat kapunk.

Technológiaként megfelel a BAT (Best Available Technology – legjobb elérhető technológia) minősítés követelményeinek.
 
Egyediség
 
A HOMATECH-WTM eljárás eddigi eredményeinek, valamint az abból kikerülő termékeknek köszönhetően kijelenthetjük, hogy ez a világon az első – és a jelenlegi információk ismeretében az egyetlen – olyan energiahordozó-előállító rendszer, mely hulladékot hasznosít, megfelelve az EU összes követelményének, és az általa gyártott olajtermék kétszeres szorzóval elszámolható a RED (Renewable Energy Directive – Megújuló Energia Direktíva) szabályozás alatt üzemanyag komponensként.

Folyamatosan működő termelő üzem


Az eljárás alkalmas gumi alapú hulladékfrakciókból olyan alapanyagok, megújuló energiahordozók előállítására, melyek:
  • más módszerekkel nem kezelhetők vagy
  • csak a környezetre nézve jelentős terheléssel kezelhetők.

Termékek/alapanyagok

  • Megújuló Olaj: alkalmas ipari felhasználásra, mivel minden tekintetben megfelel a vonatkozó előírásoknak, 70% bio-tartalommal rendelkezik (fűtőértéke magas, 43,80 MJ/kg) erőműi felhasználása révén megújuló energia állítható elő.
  • Ipari Szén (koksz): magas, 27,7 MJ/kg-os fűtőértékű koksz, megújuló termék, ami ideális megoldás megújuló energiatermelésre. Összekeverhető önmagukban erőműi felhasználásra nem alkalmas biomasszával (pl. szennyvíziszap, papíriszap), azok hasznosítása céljából
  • Ipari Gáz: tisztítást és kéntelenítést követően alacsony kéntartalmú tüzelőanyag keletkezik, amelynek elégetése biztosítja a technológia energiaszükségletét. Így nincs szükség külső forrásból származó fosszilis tüzelőanyagokra.
  • Acél Drót: alacsony szennyezettsége miatt (<2%) kiváló kohászati másodnyersanyag, amelyből acéltermékek széles skálája állítható elő.

ISCC megfelelés


ISCC

A HOMATECH-WTM eljárás már megfelel az ISCC (International Sustainability and Carbon Certification – Nemzetközi Fenntarthatósági és Szén-dioxid-kibocsátási Tanúsítvány) előírásainak, mint fűtőolaj, és a jelenlegi RED- szabályozás értelmében meg fog felelni üzemanyag komponensként is. A hulladékhasznosítási tevékenység során, az ebben a rendszerben gyártott termékek hivatalosan is megújulónak minősülnek.

End of Waste (EoW) státusz

Az ISCC minősítő eljárásnak köszönhetően kijelenthetjük, hogy HOMATECH-WTM eljáráson alapuló hasznosítási rendszer esetében alkalmazhatjuk a „Hulladékstátusz vége” fogalmát, hiszen a minősítő rendszer eljárásához tartozó kritériumrendszer teljes mértékben megegyezik az EoW követelményrendszerével. Az EoW alkalmazásával együtt az eljárásból származó alapanyagokat jogszabályi előírások is termékként ismerik el. 

ELŐNYÖK

Környezeti előnyök

A technológia hatásának mérései azt mutatják, hogy a rendszer károsanyag-kibocsátása semmilyen komponensben nem éri el az előírt, károsító anyagokra vonatkozó határértékeket. Az alkalmazott eljárás és a berendezés megfelel minden környezetvédelmi követelménynek, legyen az akár levegőszennyezés, vízszennyezés, talaj- vagy talajvízszennyezés, vagy zajszint.
 
Az ISCC minősítő eljárásnak köszönhetően bizonyosságot nyert és hitelesítésre került a HOMATECH-WTM eljárás GHG (Green House Gas – üvegházhatást okozó gázok) megtakarítása, mely átlagosan 63%. Ez az ismert eljárások tekintetében az egyik legnagyobb megtakarítási értéket jelenti.

Gazdasági előnyök

Az eljárás során a hulladékokban található szén és szénhidrogén kerül újrahasznosításra, és ezáltal a használt gumiabroncsok a jövőben alternatív energiaforrássá válnak. Az előállított termék tárolható és szállítható energiahordozó (szénhidrogén-keverék), ami petrolkémiai alapanyagként is használható, ezért piaci értékesítése hosszú távon biztosított.

A termékek megújuló jellege, jogszabályi megfelelése

A RED (2009/28/EC) szabályozásban a HOMATECH-WTM technológiával előállított alternatív olaj üzemanyag komponensként elszámolható. Az Európai Unió Megújuló Energiákról szóló direktívájának értelmében az üzemanyagok 7%-ának bio komponenst kell tartalmaznia. Ez 2019-re várhatóan 10%-ra fog növekedni.

A hulladékhasznosítási eljárásából származó termékek

  1. Megújuló Olaj: az ipar számos területén alkalmazható. Jellemzőit tekintve az ipari fűtőolaj (FA 60/80 és FA 60/120) minőségéhez hasonlító termék. Alapanyagként használhatják a petrolkémiában és desztillálást követően, mint energetikai folyadék, hőtermelésre, illetve üzemanyagként dízel aggregátorok meghajtására. Tovább feldolgozva üzemanyagok EU által előírt kötelező bio komponensének kiegészítésére alkalmazható.
 
  1. Ipari Gáz: a hasznosítási folyamat gázterméke, melyet a tisztítást követően hőtermelésre és energiaellátás biztosítása érdekében alkalmazunk, közvetlen a hasznosító üzemek területén.
 
  1. Ipari Szén: finom fekete por formában keletkezik. Felhasználása széleskörű. Az Ipari Szenet alapanyagként használják hőtermelésre. További feldolgozást követően szűrőberendezések összetevőjeként (szennyvíztisztítók), gumikeverékek adalékaként gumiabroncsok gyártásában, valamint a festékgyártás egyik nélkülözhetetlen alapanyagaként alkalmazható. Energiatartalmát és jogszabályi megítélését figyelembe véve hulladékbázisú anyagokhoz adagolva kiváló alternatív tüzelőanyag előállítására alkalmas.
 
  1. Acél Drót: apró vékonyszálas acéldrót, a gumiabroncsban megtalálható fémszálak, amely a technológiából kilépve, esetleges tömörítést követően a benne rejlő fémtartalom miatt értékes alapanyagként szolgál a kohászati ipar számára, kiváltva ezzel az acélgyártásban használt adalékanyagok egy részének beszerzését.
 
A termékek tekintetében meg kell említenünk a CO2-kvótában rejlő gazdasági lehetőségeket is, hiszen az általunk javasolt technológia alapanyagát tekintve is megújuló, illetve termékei is alternatív termékeknek, energiahordózóknak minősülnek.
 
A Megújuló Olaj – további feldolgozást követően – felhasználható mind fűtőolaj, mind gépjármű üzemanyag előállítására. A fűtőolajjá történő tovább desztillálást követően az átlagos GHG kibocsátás-csökkenés 63%. A gépjármű üzemanyaggá történő tovább finomítást követően az átlagos GHG kibocsátás-csökkenés 66% (a leírt DRON folyamat GHG számítása megfelel az ISCC EU követelményeknek).

Tanúsítások, üzemi működés, garanciák

A HOMATECH-WTM eljárás az ISCC, az EU által elfogadott, független bioüzemanyag tanúsítási rendszer szerint került auditálásra, amely garantálja a RED-nek való megfelelést és a fenntarthatóságot.


 
A technológia fejlesztője: A technológia értékesítője:
DRON Industries OT INDUSTRIES
DRON Industries s.r.o. OT INDUSTRIES