A világszínvonalú
szakértelem találkozóhelye


EBK

Egészség, Biztonság, Környezetvédelem.

EBKAz OT INDUSTRIES EBK filozófiája

Az OT Industries vállalatcsoport elkötelezett az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkahelyek kialakítása, és a tevékenységeiből adódó környezeti hatások minimalizálása iránt.

EBK filozófiánk négy pilléren nyugszik, amelyek keretet adnak e filozófiának és átjárják valamennyi tevékenységünket, illetve azok EBK vonatkozásait. 

 • Jogszabályoknak és előírásoknak való megfelelés
 • EBK szervezeti kompetencia
 • Tevékenységek és folyamatok EBK fókusza a megelőzés elvén alapulva
 • Folyamatos fejlesztés
Minden egyes tevékenységnek van EBK kockázata. Célunk e kockázatok folyamatos ellenőrzés mellett a lehető legalacsonyabb szinten tartása. E cél elérése érdekében központilag meghatározott szakmai irányelvek betartása mellett divíziónként EBK szervezetet működtetünk.

A vezetők EBK felelősségi körei pontosan definiáltak, ami egyszerű elszámoltatást és transzparenciát eredményez. Munkavállalóink EBK- felkészültségét ötszintű oktatási rendszerünk biztosítja, aminek köszönhetően minden munkavállalónk tisztában van az általa és mások által végzett tevékenységek EBK felelősségével.

Továbbá minden tevékenységünk során elkötelezettek vagyunk az alábbi elvek mellett:
 • A vonatkozó törvényi és jogszabályi megfeleléseken felül SCC Regelwerk – szabályozás szerint kívánunk működni.
 • Magunkra nézve kötelezővé tesszük a tevékenységünkhöz kapcsolódó EBK jellegű szabványokat és megszerezzük a szükséges tanúsítványokat.
 • Betartjuk és betartatjuk a saját magunk és megrendelőink által előírt EBK szabályokat.
 • Minden folyamatunkat az EBK szervezet bevonásával és az érvényes EBK előírások betartásával alakítjuk ki.
 • Tevékenységeink veszélyeit és kockázatait rendszeresen azonosítjuk, értékeljük, és csökkentésükre intézkedéseket foganatosítunk,
 • Azonnali reagálási terveket készítünk haváriák esetére
 • A veszélyek és a munkavégzésből adódó egészségügyi kockázatok azonosításával és megszüntetésével törekszünk a belesetek, foglalkozási megbetegedések valamint a környezeti és anyagi károk megelőzésére
 • Szervezetünk tevékenységi területein a munka- tűz és környezetvédelemi teljesítményünk, versenyképességünk folyamatos fejlesztésére törekszünk, a megelőző jellegű intézkedések előnyein keresztül.
 • Rendszeres oktatással fejlesztjük a munka- tűz és környezetvédelmi szemléletet és tudatosságot.
 • Alvállalkozóinkat az előzetes minősítéssel, teljesítményeik folyamatos nyomonkövetése mellett, ösztönözzük a minőségirányítási, munka- tűz és környezetvédelmi irányelvek elfogadására. Megköveteljük az egészséget és környezetet nem veszélyeztető biztonságos munkavégzést, a helyes gyakorlatok kialakítását.
 • Kizárólag olyan partnerekkel és alvállalkozókkal dolgozunk együtt, akik osztják elköteleződésünket az EBK kiválóság iránt és betartják az EBK szabályainkat
 • Folyamatosan nyomon követjük saját EBK teljesítményünket
 • Az SCC irányítási rendszer folyamatos fejlesztése és az EBK mutatók folyamatos javítása érdekében elvégezzük tevékenységeink, deklarált programjaink megfelelő folyamatos felülvizsgálatát és kiértékelését, hogy mérhessük a fejlődést és megvalósítsuk a célkitűzéseink teljesítését.
 • Monitorozzuk az iparág legjobb EBK gyakorlatokat és beépítjük azokat saját rendszerünkbe

 
EBK program 2014-2016

EPC működést támogató EBK szervezet kialakítása
 • Vevőközpontú és folyamatorientált működéstámogatás kvalifikált és kompetens humánerőforrásra alapozva
SCC alapon nyugvó működésfejlesztés
 • A legmagasabb vevői elvárásokat is kielégítő EBK működés kialakítása
Átfogó KPI rendszer felállítása
 • Környezeti és MEB teljesítményünk tevékenység orientált mérése, elemzése a folyamatos fejlődés érdekében
EBK tudatos működés megteremtése
 • Üzleti folyamatokba integrált EBK tevékenységek és az egyén felelősségvállaláson alapuló működésrend kialakítása
 

EBK diagram

Társadalmi felelősségvállalás

Az OT INDUSTRIES üzleti céljainak megvalósítása során is kiemelt figyelmet fordít a társadalmi felelősségvállalásra.

Energiabiztonság: 

Az OT INDUSTRIES büszke arra, hogy olyan létesítmények tervezésében és kivitelezésében vállalt és vállalhat vezető szerepet, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak hazánk és egész Európa energiabiztonságához. 

Fenntartható fejlődés:

A projektek megvalósítása során, már a tervezés szakaszában kiemelt figyelem fordul a környezetvédelmi szempontok érvényre juttatására, hogy az elérhető legjobb technológiák és licencek kerüljenek alkalmazásra. A gyártás és kivitelezés során, az optimális anyag- és energiafelhasználásra törekvés mellett a keletkezett hulladék szelektív gyűjtéséről, szakszerű kezeléséről, valamint újrahasznosításáról is gondoskodik a vállalat. Az OT INDUSTRIES 2011 óta folytat irodai szelektív hulladékgyűjtést budapesti központjában.

Szakmai kompetenciák az EBK területén

Az OT INDUSTRIES piaci tevékenységei folytatásához az alábbi szakmai erőforrásokkal rendelkezik:
 • biztonságtechnikai mérnök
 • munkavédelmi szakmérnök
 • munkavédelmi technikus
 • munkabiztonsági szakértő
 • zaj- és rezgéscsökkentési szakértő
 • környezetmérnök
 • környezetvédelmi szakmérnök
 • környezetvédelmi technikus
 • tűzvédelmi előadó
 • emelőgép ügyintéző
 • képzett munkahelyi elsősegélynyújtó
 • KIR belső auditor
 • MEBIR belső auditor
 
1 EBK: Egészség, Biztonság, Környezet (az angolszász HSE magyar megfelelője)
2 SCC: Safety Certificate Contractors
3 KPI: Key Performance Indicators