A világszínvonalú
szakértelem találkozóhelye


EBK

Egészség, Biztonság, Környezetvédelem.

EBK

EBK program 2014-2016

EPC működést támogató EBK szervezet kialakítása
 • Vevőközpontú és folyamatorientált működéstámogatás kvalifikált és kompetens humánerőforrásra alapozva
SCC alapon nyugvó működésfejlesztés
 • A legmagasabb vevői elvárásokat is kielégítő EBK működés kialakítása
Átfogó KPI rendszer felállítása
 • Környezeti és MEB teljesítményünk tevékenység orientált mérése, elemzése a folyamatos fejlődés érdekében
EBK tudatos működés megteremtése
 • Üzleti folyamatokba integrált EBK tevékenységek és az egyén felelősségvállaláson alapuló működésrend kialakítása
 

EBK diagram

Társadalmi felelősségvállalás

Az OT INDUSTRIES üzleti céljainak megvalósítása során is kiemelt figyelmet fordít a társadalmi felelősségvállalásra.

Energiabiztonság: 

Az OT INDUSTRIES büszke arra, hogy olyan létesítmények tervezésében és kivitelezésében vállalt és vállalhat vezető szerepet, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak hazánk és egész Európa energiabiztonságához. 

Fenntartható fejlődés:

A projektek megvalósítása során, már a tervezés szakaszában kiemelt figyelem fordul a környezetvédelmi szempontok érvényre juttatására, hogy az elérhető legjobb technológiák és licencek kerüljenek alkalmazásra. A gyártás és kivitelezés során, az optimális anyag- és energiafelhasználásra törekvés mellett a keletkezett hulladék szelektív gyűjtéséről, szakszerű kezeléséről, valamint újrahasznosításáról is gondoskodik a vállalat. Az OT INDUSTRIES 2011 óta folytat irodai szelektív hulladékgyűjtést budapesti központjában.

Szakmai kompetenciák az EBK területén

Az OT INDUSTRIES piaci tevékenységei folytatásához az alábbi szakmai erőforrásokkal rendelkezik:
 • biztonságtechnikai mérnök
 • munkavédelmi szakmérnök
 • munkavédelmi technikus
 • munkabiztonsági szakértő
 • zaj- és rezgéscsökkentési szakértő
 • környezetmérnök
 • környezetvédelmi szakmérnök
 • környezetvédelmi technikus
 • tűzvédelmi előadó
 • emelőgép ügyintéző
 • képzett munkahelyi elsősegélynyújtó
 • KIR belső auditor
 • MEBIR belső auditor
 
1 EBK: Egészség, Biztonság, Környezet (az angolszász HSE magyar megfelelője)
2 SCC: Safety Certificate Contractors
3 KPI: Key Performance Indicators