A világszínvonalú
szakértelem találkozóhelye


Adatvédelmi nyilatkozat

Amennyiben Ön az OT INDUSTRIES csoporthoz (továbbiakban: OT INDUSTRIES) fordul egyben hozzájárulását adja, hogy önkéntesen megadott személyes adatait az OT INDUSTRIES az Önnel való kapcsolattartás céljából nyilvántartsa és kezelje mindaddig, amíg Ön kifejezetten nem kezdeményezi adatainak törlését, de legfeljebb – a jogszabály által előírt kötelező adatkezelés esetét kivéve - az adatainak megadásától számított tíz évig.

Az OT INDUSTRIES az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényre.

Az OT INDUSTRIES további adatfeldolgozás céljából az Ön adatait a cégcsoport más vállalatai vagy – kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben és keretek között - külső szolgáltatók számára átadhatja, egyéb esetben az Ön személyes adatait harmadik személy felé nem továbbítja, azokat harmadik személy részére nem teszi elérhetővé, nem értékesíti vagy értékesítés céljára nem teszi hozzáférhetővé.

Ön az otindustries@otindustries.hu e-mailcímre vagy az OT INDUSTRIES Zrt. H-1117 Budapest, Galvani u. 44. levelezési címre küldött levelében bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, módosítását vagy törlését. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.